Startsiden

Velkommen til det gamle..... Vejle Amts Holdskydning

Sidste Nyt

 "opdateret d. 13. oktober. 2019"

Forslag og Dagorden ved Generalforsamlingen


Dagsorden her som PDF


Forslag her som PDF


Resultater DFF Landsfinalen for hold 2019 i Bredebro


Se resultaterne fra DFF Landsfinalen hvor vi havde 2 hold ud af 8 mulige med ses her

Billeder fra Landsfinalen kan ses på vores Facebook side her


Ordinær Generalforsamling d. 21. oktober 2019


Der afholdes Ordinær Generalforsamling mandag. d. 21. oktober 2019 kl. 19.30 i klubhuset på skydebanen i Riis
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal i skriflig form være Turneringsleder eller Formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen (sidste frist for modtagelse af forslag er mandag. d. 7. oktober 2019)
indsender af forslag skal ifølge vedtægterne være representeret på Generalforsamlingen for at forslaget kan behandles, så vil eventuelle forslag blive behandlet efter reglerne som blev indført ved forige generalforsamling
Husk tildeling af Finaleskydningen afgøres på Generalforsamligen efter reglerne i vedtægterne og husk ansøger til finaleskydningen skal være til stede på generalforsamlingen samt at der stilles hold fra den pågældende bane i den kommende sæson
Vejle Amts Holdskydning er vært ved en Øl eller vand samt kaffe med brød ved Generalforsamlingen

Vel mødt

Bestyrelsen


Finaleskydningen i Riis d. 3. august Resultater og Billeder


Resultaterne kan ser her

Billederne fra Finaleskydningen 2019 kan ses herIndbydelse til DFF Landsfinale for Holdturneringer


Så er der mulighed for at deltage i Landsfinale Holdturneringer

herunder findes den officielle indbydelse og regler for deltagelse samt en opgørelse over hvordan holdenes gennemsnit er i år 


Indbydelse ses her

Reglerne ses her

Nyt gennemsnit se her


Holdene skal selv betale og er der hold der ønsker at deltage skal tilmelding ske til turneringslederen som formidler den endelige tilmelding er der spørgsmål kontakt turneringeslerderen


Kommunemesterskab Ikast Brande Resultater


se resultaterne her 


Holdturneringen 2019 er afsluttet


Alle hold er færdige med holdturneringen så nu venter der bare Finaleskydningen som i år er d. 3. august på banen i Riis
i løbet af den kommende uge vil der blive lagt skydetider ud til finaleskydningen, på begge pointtavler kan i se hvem der har kvalifiseret sig til en plads i finalen og hvem der har vundet serierne


Pokaler


Pokalerne skal graveres og afleveres senest på finaledagen sker dette ikke udløser det en bøde på 500,- kr.
du kan hente en komplet pokalliste her


Resultater JKF skydning i Tørring


Se dem her


Turneringen er igang


følg slaget gang under Pointtavlen 40 duer - Pointtavlen 24 duer - Gennemsnit og under Turneringsskema for jeres egen serie


Flytning af kampe


Jeg gør på det kraftigste opmærksom på at flytning af kampe blot fordi et hold der er tilmeldt med 6 skytter mangler en enkelt skytte til den fastsatte kamp dato er ikke ensbetyende holdet er ukamp dygtig dette er først tilfældet når holdet kun kan stille med 3 skytter, så kort og godt flytning af kampe accepteres ikke under disse omstændigheder og er ikke gyldig grund for flytning


Turneringen 2019


Benyt de nye skydekort og vær venlig at udfylde dem korrekt så jeg ikke skal bruge unødigt med tid på at opdatere resultater, jeg har også et arbejde der skal passes, når i har afviklet en kamp så tag et billede med smartphonen af kortet og send det på e-mail cem@holdskydning.dk og ikke på sms, og gerne lige efter kampen ar afviklet, der må være mindst 1 blandt de 2 holds skytter der er i besiddelse af en smartphone der kan sende e-mail, jeg ved godt der står i vedtægterne at kortet skal senest indsendes dagen efter kampen men gør som de fleste gør send det lige efter kampen og mon ikke det skulle være muligt en af skytterne på et af de 2 hold kan foretage dette jeg er lige glad hvem der sender


Nye Skyde / Turneringskort som Skal bruges


Så er der lagt nye Skyde / Turneringskort op til download som SKAL benyttes, der er lagt 2 versioner op en til 40 duer med 3 dubbleer og en til 24 duer med 1 dubble

Jeg forventer også at de bliver udfyldt korrekt i år kortene / skemaerne kan hentes på siden "Download"

PS. der er rettet lidt på begge skemaer efter første offentliggørelse


Skydetider er tilgængelige


Skydetiderne er klar og kan ses under menuen "Holdene" "Skydetider"


OBS! der er rettet i teksten på alle sedler med skydetider da jeg havde glemt at ændre til 3 dubleer for 40 duers række dette havde medført at der var nogle der troede det stadig var med 2 dubleer til 40 duer hvilket er en fejl som nu er rettet


OBS! vær opmærksom på Serie 12 er rettet for fejl i skydetider

Der er rettet en sorteringsfejl i serie 4 til 40 duer skydetider

Der er rettet tastefejl i serie 3 til 40 duer skydetider

Der er rettet tastefejl i serie 8 til 40 duer skydetider


Fordelingen af holdene er klar


Så blev jeg færdig med at fordele holdene og efter de nye ændringer bliver der i 40 duers rækken 56 hold i 14 serier

i 24 duers rækken 9 hold i 3 serier, se fordelingen her


Der er sket ændringer i 24 duers rækken da der et hold der har ønsket at trække sig


Skydetider forventes klar inden 1. april jeg begynder først at sætte tider på om en uge så jeg håber i vil kontrollere jeres hold er oprette med de rigtige oplysninger inden jeg sætter skydetider på så eventuelle fejl kan rettes inden


DFF Landsfinale 2019.


Der har i dag været afholdt møde ang. DFF Landsfinale 2019.

Det er besluttet at DFF Landsfinale afholdes i Tønder Amts holdskydnings område.


referat fra mødet Her Drejebog Her Resultater fra Landsfinale 2018 Her


Tilmelding til Vejle amts holdskydning 2019.


Så er det tid for at tilmelde hold til turneringen 2019. Nyt i år som blev besluttet på generalforsamlingen er at holdene skal vælge om de vil skyde i rækken til 40 duer med 3 dublér eller i rækken til 24 duer med 1 duble, Husk! Såfremt der ikke er tilmeldt mindst 8 hold i en række nedlægges rækken og overføres til den række der er flest tilmeldte i,

Tilmelding kan ske på hjemmesiden via online formular men du kan stadig tilmelde på de gamle skemaer som ligger i udskriftvenlige formater på siden

Husk det er en betingelse at al betaling foregår samlet fra hver enkelt forening / klub samt at betalingen skal overføres elektronisk fra bank, kontanter accepteres ikke.


Betalingen skal overføres til Den Danske Bank reg. Nr. 1551 kontonr. 3483652119 

Husk at skrive hvilken forening / klub man betaler for på overførelsen

der er ingen der får deres hold sat i en serie uden at have betalt, hvis ikke de har en aftale med mig eller kasserer Karsten Mülbach


Udfyldning af tilmeldingsskemaet:

Man skriver navnet på klubben for oven, og navn på den bane man skyder fra med baneadresse og evt. banetlf. Hvis en sådan findes og hvilken dag i ugen man skyder, og derefter skriver man de 4 til 6 skytter der skal på holdet Man må tilmelde lige så mange hold som man vil. Tilmeldingsskemaer hentes på www.holdskydning.dk klik på linket til tilmeldingsskema

Under licens nr. skriver man det nr. som skytten tidligere har fået tildelt, husk navn og er man ny skytte noteres skyttens gennemsnit til 24 duer og jeg tildeler et licens nr. skytter der har skudt inden for de sidste 3 år skal der ikke skrives snit udfor

For hvert hold skriver man en kontakt person (holdleder) og der skal være både navn, adresse og telefonnummer og evt. e-mail adresse (det er i tilfælde af at et hold ikke kan komme, eller lignende, så kan man kontakte denne holdleder)

Man kan også tilmelde enkelte skytter, som så står som ekstra reserve i tilfælde af at et hold kommer i undertal (det gælder kun hold fra egen klub og kun hvis holdet kommer ned på 3 mand eller der under) og er reservens gennemsnit højere end det han/hun går ind for, fratrækkes de duer han/hun har for meget (se § 8 ), hvis gennemsnittet er lavere bliver der ikke lagt til.


Man betaler 25,00 kr. pr. licenskort


Man betaler 75,00 kr. pr hold

       

Turneringsskemaer sælges ikke mere men hentes gratis på hjemmesiden


Tilmeldingsskemaet med holdene skal være mig i hænde senest

MANDAG DEN 11/3 2019

efter denne dato kan man ikke være med, da holdene derefter bliver sat sammen.

(er der problemer med at overholde fristen, så ring i god tid til mig)


Ordinær Generalforsamling


Der er afholdt ordinær Generelforsamling 2018


Referat Generalforsamling 2018 som PDF


Indkomne forslag 4 stk - bilag 1 - bilag 2 - bilag 3 - bilag 4


Bestyrelsens forslag her som PDF


Finalen 2018 resultater


Resultater fra finalen findes under fanen "Resultater"


Billeder taget af Tom Bak Hansen klik på linket her Billeder taget af Leif Sabroe klik på linket her


Indvitation til Landsfinale i DFF 2018


Indvitationen ses her og holdenes fordeling efter dette års opnåede gennemsnit ses her


Turneringen 2018 er afsluttet Stort Tillykke til alle serievindere


Se hvordan det er gået Gennemsnit - Pointavlen - eller under Turneringskema serie for serie


Jægerrådsskydning ØFC 2018 resultater


resultater for Hold og Individuel


Resultater fra Kvalifikationsskydning i Lund 2018


Resultater for Hold i PDF og for Individuelle i PDF


Resultater fra Kvalifikationsskydning i Thorning 2018 (Claus E Mikkelsen)


Resultater for Hold i PDF og for Individuelle i PDF


Billeder fra Thorning Her

og så lige et link til flere billeder fra Sanne Ammitzbøll (Tak Sanne) som åbner i nyt vindue her


Resultater fra Kvalifikationsskydning i Givskud 2018 (Gunnar Bennedsen)


Resultater for Hold i PDF og for Individuelle i PDF


Turneringen 2018 er igang


Følg slaget gang på Gennemsnit - Pointavlen - eller under Turneringskema serie for serie


OBS! Husk besked til Turneringslederen når kampe udsættes


Husk besked til Turneringslederen når kampe udsættes, gælder kun ved udsatte kampe, afvikles en kamp før fastsatte skydetid skal der ikke meddeles ændret skydetid

Husk! også at holdene er kampdygtige når holdet kan stille med 4 skytter og kan man det er det ikke gyldig grund for at flytte en kamp


NYT! på siden


Der er oprettet en side der hedder Info på denne side kan der bringes små informationer om arrangementer i de Foreninger / Klubber som er aktive i VAH, informationer der ønskes bragt her sendes på mail til Turneringslederen


Licenskort 2018


Licenskortene er klar og findes på siden Licenskort i menuen holdene


Skydetider 2018 er klar


Fejl rettet i serie 6

Fejl rettet i serie 14


Så er der sat skydetider på og disse kan findes på siden Skydetider i menuen Holdene

Hvis jeg har lavet fejl vil jeg gerne have besked på mail

Husk skydetider som ønskes flyttet er ikke fejl fra min side og skal forhandles med modstanderne, så fremt kampe afvikles før fastsat skydetid kan de frit afvikles uden besked til turneringslederen, kun kampe der udsættes skal meddeles


Holdenes fordeling 2018


Så er alle hold placeret i serierne samt en oversigt over holdlederne med bane adresser kan ses på siden Holdenes Placering


Generalforsamling 2017 referat


Den årlige Generalforsamling blev afviklet i god ro og orden, referater ses her som PDF


Finaleskydning 2017


Finaleskydningen er afviklet se Resultater og Billeder


Resultater fra JKF Hedensted Horsens skydning 2017


Resultater Hold & Individuelle


Resultater fra Kvalifikationsskydning i Ølgod


Resultater for Hold og Individuelle

Vejle Amts Holdskydning

er på Facebook